vindue med plastrammeDet var en mørk og stormfuld aften…heldigvis sad vi inde bag vinduerne! Og her overvejede vi muligheden for at skifte de gamle vinduer ud.

Hvis du også har været i denne situation, kan det være en god idé at undersøge muligheden for at købe plastvinduer. De kræver mindre vedligeholdelse, men har til gengæld andre problemer.

Vi gennemgår i denne artikel fordele og ulemper ved at købe plastvinduer. Vi har fået inspiration fra denne side, der er rigtig god, hvis du vil have en mere videnskabelig gennemgang.

Fordele

Her kan du kort læse om fordelene ved at investere i plastvinduer. Alle fordelene er nogen, som du vil kunne relatere til, hvis du er husejer.

Mindre vedligeholdelse

Den helt store fordel ved at investere i plastvinduer er, at de kræver mindre vedligeholdelse end de mere traditionelle vinduer i træ. Dette skyldes eksempelvis, at vinduerne ikke skal males og der er en generel tendens til at vinduer med plastikramme samler mindre skidt end dem af træ.

Selvom der er mindre vedligeholdelse, er det vigtigt at understrege, at der er vedligeholdelse forbundet med at have plastvinduer. Eksempelvis skal vinduerne stadig vaskes – både indvendig og udvendig. Vinduesrammerne bliver desuden afbleget og matte i solen, hvilken kan kræve at de bliver behandlet med noget speciel voks, der kan fås hos forhandleren.

Enkelt design

Selvom plastvinduer kan fås i mange forskellige modeller, er der en tendens til at de er mere simple og minimalistiske end dem af træ. Dette passer godt ind i et moderne hus, hvor der generelt søges et minimalistisk udtryk.

Derfor kan det som moderne familie være smart at skifte de gamle vinduer i huset ud med nye termoruder med en plastramme. De kan læse mere om fordelene ved at skifte de gamle vinduer ud med nye i denne artikel om forskellige termoruder.

Dele kan udskiftes

Alle der har prøvet at skifte en af elementerne i et trævindue kan skrive under på, at det er svært både at få fra hinanden – og at få det samlet igen.

Denne store hurdle er noget mindre med plastvinduer, fordi samlingerne her er simplere og mere skabt til at blive skiftet ud.

Ingen råd og svamp

Plastik kan ikke rådne! – det er et faktum, der kan virke selvindlysende. Derfor er den sidste fordel at rammerne hverken rådner eller kan blive udsat for svamp. Dette gør også, at de er mindre sårbare over for regn og slud.

Ulemper

Selvom plastvinuer umiddelbart kan virke som en god idé er der også ulemper ved dem. Herunder gennemgår vi de forskellige ulemper ved plasticrammer. Nogen af dem er helt lavpraktiske – som eksempelvis den dårligere isoleringsevne, mens andre er mere ideologiske som eksempelvis, at deres indvirkning på miljøet er diskutabel.

Isoleringsevne

Plast som materiale er generelt dårligere til at isolere end træ. Derfor er der også en tendens til, at vinduer med trærammer er bedre til at holde på varmen.

Det skal dog understreges, at det næsten altid kan betale sig for dig, at skifte dine gamle vinduer ud, hvis det er traditionelle vinduer fra et ældre hus – også selvom du vælger at gå over til plasticrammer for at spare penge, eller fordi de er de pæneste.

Yderligere er der også forskel på de forskellige plasticvinduer. For mens de billige ofte vil have problemer, er de dyrere ofte bedre til at holde på varmen.

Malplaceret på ældre huse

Hvis dit hus har et ældre udtryk generelt, kan plastrammerne godt se malplacerede ud på dit hus. Dette skyldes, at plastrammerne – som tidligere nævnt – er moderne i deres udtryk. Her vil det ofte se bedre ud, hvis du vælger nogle vinduer med træramme.

Det kan imidlertid sagtens lade sig gøre at skifte vinduerne ud på dit gamle hus; du skal bare vælge nogle rammer, der passer til huset. Enkelte plastikrammer vil også leve op til disse krav, men der er en tendens til, at de er mere moderne i deres udtryk.

Typiske skader

Alle vinduer kan gå I stykker – og det på meget forskellige måder. Plastvinduer går imidlertid oftere i stykker end dem af træ. Her har vi gennemgået nogle af de typiske fejl for vinduer med plastramme:

Punkterede termoruder

En af de meget udbredte skader, når rammen er lavet af plast er, at i løbet af nogle få år kan dine termorude punktere.

Det betyder, at der kommer fugt mellem glaslagene (se illustration til højre), hvilket båd er skift rent æstetisk, men også forringer rudens evne til at isolere. Hvis det er en energirude, kan dette have en stor effekt, da den gas, der normalt ville ligge mellem lagene fiser ud.

Grunden til at denne skade er så udbredt, når det kommer til plastvinduer er, at disse er langt mindre stive. Dette betyder at de er mere overfølsomme over for stød og slag, end det er tilfældet for de der har rammer af træ.

Solblegning

En anden af de meget typiske skader, der kan opstå er – som vi også tidligere omtalte – solblegning. Ligesom dem af træ bliver plastvinduer påvirket af solen. Selvom det ofte ikke vil være lige så nødvendigt at male dem, er det stadig det bedste, hvis du gør noget ved det.

Solblegningen gør til dels at vinduerne bliver gullige i det, til del kan det gøre at overfladen bliver ru og derfor mere modtagelig overfor snavs. Dette kan fikses med en voksbehandling, der kan fås hos din forhandler.

Konklusion: Skal du købe plastvinduer?

Der er både fordele og ulemper forbundet med at købe plastvinduer frem for trævinduer. En klar fordel er, at de kræver mindre vedligeholdelse, mens en af de store ulemper er, at de er dårligere til at isolere end vinduer med trærammer.

De typiske fejl på et plast vinduer inkluderer punkterede termoruder og solblegning. Begge ting der kan forebygges ved at tage visse forbehold.

Overordnet set kan det være en god idé at investere i plastikvinduer, hvis du prioriterer den mindre vedligeholdelse, der er forbundet med dem og er bevidst om, at de skal passe til resten af jeres bygning.

Related Post